Algemene Voorwaarden foto gratis.

  1. Fotogratis kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de geplaatste foto's.

  2. Fotogratis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het aangeleverde materiaal.

  3. De beheerder van een privé fotoalbum dient zich aan de regels en richtlijnen te houden.

  4. Fotogratis heeft het recht om zonder opgaaf een aanvraag voor een privé fotoalbum te weigeren of een bestaande te verwijderen.

  5. Het plaatsen van foto's waar kinderporno in voorkomt is verboden. Deze foto's zullen ook meteen verwijderd worden en doorgegeven worden aan de desbetreffende organisaties.

  6. Fotogratis.nl is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen voorkomen door het plaatsen van foto's/teksten.

  7. Leden van fotogratis geven toestemming voor het ontvangen van e-mail(s).

  8. De gebruiker zal geen, op welk gebied dan ook, strafbare foto's/teksten plaatsen die kwetsend of schadelijk kunnen zijn voor derden.

  9. Fotogratis.nl heeft ten allen tijde het recht om de foto's/teksten zonder waarschuwing te verwijderen.